Bedrijfshulpverlening

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken is elk bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren.
Bedrijfshulpverlener

Stel dat iemand binnen uw bedrijf zeer ongelukkig ten val komt en zijn been breektWeet u dan meteen wat u moet doen?
En wat als er een brand uitbreekt in het magazijn of een kopieerapparaat staat in brand
Heeft u speciaal opgeleide werknemers 
in dienst die adequaat kunnen reageren en de juiste maatregelen kunnen nemen? Of heeft u eigenlijk geen idee hoe te handelen
Deze cursus is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op het 
bedrijf
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische gedeelte van levensreddende handelingen
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende 
brand met diverse blusapparatuur. Ieder jaar dienen de cursisten een herhalingscursus te volgen om de geldigheid van hun 
certificaat te waarborgen.

Inhoud

In de EG-kaderrichtlijnen worden minimum voorschriften gegeven ter verbetering en bevordering van vooral het arbeidsmilieu.
In artikel 8 van de kaderrichtlijn is de zogenaamde bedrijfshulpverlening geregeld. De werkgever is op grond van dit artikel 
verplicht maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers.
Met als doel de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere aanwezige personenbij ongevallen, brand, explosie,
 instortinghet vrijkomen van gevaarlijke stoffen in een bedrijfzoveel mogelijk te beperken.
De basisopleiding bedrijfshulpverlener bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bedrijfshulpverlening.
  • Levensreddende eerste handelingen.
  • Hulpverlening bij brand.
  • Communicatieontruiming en nazorg.
  • Brandbestrijding alsmede brand preventieve maatregelen.


Schrijf u direct in

Volg een BHV-Training Open Inschrijving op 1 van onze 27 opleidingslocaties.
Alle info kunt u vinden onder het menu: TRAINING OPEN INSCHRIJVING

 

 

ONZE KLANTEN 
C D FOODS
Copyright