TRAINING OPEN INSCHRIJVING 

Volg een BHV-Training op één van onze 27 opleidingslocaties. 
Wij bieden onderstaande trainingen aan:
• Basis BHV praktijkdag 
• Herhaling BHV praktijkdag 
• U21 EHBO/BHV Onderweg code 95 - 1 dagdeel Levensreddende Eerste Hulp (L.E.H.)

Zie voor meer info het menu: TRAINING OPEN INSCHRIJVING

 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)
Volgens de Arbo-wet is de werkgever verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. BHV-HERHALING
De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn kennis en vaardigheden op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting. De herhalingscursus BHV duurt 7 uur. Denk hierbij ook aan code 95 voor beroepschauffeurs. De 1 daagse BHV-training staat voor 7 punten.  

 


 

ONZE KLANTEN 
aboost
Copyright